Kunstforgud.dk

Temaer

Til mange kreative workshops er det en god idé med et tema for at holde tankerne på sporet. Det er dog vigtigt, at temaerne formuleres så åbent, at der ikke kun findes én løsning. Her er nogle forslag til temaer, som kan bruges til forskellige typer workshops.

Mal en sang eller et vers
Mal en bibeltekst 
Ikoner over bibelvers
Symboler 
Fadervor
Fællesskab
På grænsen...
Navigation
I Guds nærhed
Bibelen 
Påske 
I mødet med Jesus... 
Levende vand
Kristus-titler
Pottemageren
Lys og mørke
Himmel og helvede
Bøn
Frelse
Evighed
Genfødelse
Nærhed
Dåb
Dom
Lov & evangelium

Frihed
Livet og døden
Hellighed
Nadver
Fuldkommenhed
Kærlighed
Sejren er vundet
I Jesu fodspor
Høst
Forvandling
Gennembrud
Treenighed
Fremgang
Glæde
Mission
Gud Fader
Gud Søn
Gud Helligånd
Kraft
Søndag
Tjeneste
Verdens lys
Nåde
Bed & arbejd
En åben dør

Fremtid
Vækst
Gudsbilleder
Ægteskab
Kaos - orden
Prøvelse
Håb
Troskab
Velsignelse
Fred
Visdom
Overgivelse
Sandhed
Længsel
Pinse
Jul
Opofrelse
Kamp
Anger
Andagt
Lovsang
Tro og tvivl
Gudsfrygt

Sædekorn
Kirke
Med troens øjne
I sidste øjeblik
Dødens død
Rødder
Frugt
Trøst
Modning
Tørst
At formes...
At banke på
Stilhed
Vintræet
Afmagt
Syndefaldet
Den Gode Hyrde
Livets brød
Jordens salt
Guds Lam
Godt og ondt
Opstandelse
Tid
Skabelse