Kunstforgud.dk

Emner til en mødeaften

Jeg tilbyder at holde møder i f.eks. IM/IMU-foreninger og har en række emner, I kan vælge imellem. Har I andre ønsker, så kom med dem - emnerne kan skræddersys præcis til jer. 

Fælles for alle emner er, at det ikke bliver en traditionel aften med bibelundervisning, men en aften, hvor forkyndelsen bliver bredt ud, så den rammer flere sanser end ørerne. Det betyder, at jeg inddrager billeder og små, ufarlige opgaver undervejs. Jeg fortæller ikke om kunst, men bruger min kunst til at fortælle om Jesus.

Til nogle emner er det også muligt at lave en kreativ aktivitet - sig til, hvis I ønsker dette, da det kræver lidt mere tid også i planlægningsfasen. Det vil typisk være aktiviteter som ståltrådsfigurer eller alutape-billeder, da de er både lette og forholdsvis hurtige.

 

Fadervor

Fadervor har det med at blive en remse, man slet ikke tænker over. At få sat billeder på bønnerne kan være en hjælp til at fokusere på bønnens indhold - og måske også give anledning til en spændende debat.

Helt praktisk skal deltagerne i små grupper parre billeder med bønnerne i Fadervor, hvorefter jeg forklarer mine tanker ved tilblivelsen af billederne, mens deltagerne får rig mulighed for at kommentere.

 

På vej hjem

Om at se det usynlige, og om at længes hjem.

Livet på jorden er som en pilgrimsrejse - den startede i Paradis og skulle også gerne ende der! Undervejs er der mange farer og megen smerte - og lige netop der må vi lære at se Guds usynlige hænder, der hjælper og vejleder os.

Undervejs bliver der et par billeder, som deltagerne skal snakke om.

 

I Guds billedværksted

Gud bruger gamle begivenheder som spejl for dem, vi kender fra Det nye Testamente. Lærer vi at se og forstå dem, bliver NT endnu rigere på betydning - hør et eksempel denne aften.

Undervejs bliver der også mulighed for at drøfte et par billeder i små grupper.

Guds Lam

Jesus kaldes mange steder i Bibelen for Guds Lam. Hvilken betydning har det egentlig, at Jesus blev født i en stald? At han døde en offerdød - fuldstændig som et lam? Hør mere om de spændende perspektiver, Lammet viser os i Guds frelsesplan.

Den umulige kærlighed

Ofte opfattes loven og evangeliet som modsætninger - men er de nu også det? Aftenen handler om Guds vidunderlige kærlighed - og det krav, han stiller til os om at elske på samme måde.

Korsets gåde

Egentlig er et kors jo bare to streger, der ligger på tværs af hinanden. Samtidig er et et gammelt og betydningsladet symbol, og denne aften ser vi på nogle af de mange betydningslag. Hvad var det egentlig, der skete på det mest berømte kors i verdenshistorien? Hvilke andre billeder kan vi bruge for bedre at forstå det? Hvilke billeder brugte Jesus faktisk om det?

Undervejs bliver der delt billedkort rundt på bordene, og der bliver et par små opgaver, hvor de skal bruges.

 

Et segl i panden

Hvad er et segl, og hvad betyder det? I dåben mærker Gud os med sit segl - vi åbner denne aften for den gave, som dåben er. 

Undervejs bliver der et par snakkeopgaver om nogle af de billeder, der vises.


Det hemmelige sprog

Vore kirker er fulde af symboler, som vi ikke forstår eller måske ikke engang opdager. Når man kender til dem, bliver det en rigere oplevelse at bruge sin egen kirke og ikke mindst at besøge andre kirker.
Dette emne tager fat i nogle af de almindeligste symboler i de gamle kirker og enkelte nye, hvor symbolsproget udnyttes på nye måder.

Ved du f.eks. hvorfor der i mange gamle kirker er små eller slet ingen vinduer i venstre side? Eller hvorfor døbefonten i mange kirker er 8-kantet? Du ved det, når du har hørt talen!