Kunstforgud.dk

Kunst for Gud - hvorfor det?

Kunst bruger vi til mange ting, først og fremmest som kommunikation og dekoration.

I kommunikationen med andre mennesker bruger vi ordbilleder og kropssprog for at bliver forstået, for de fleste mennesker forstår og husker bedre ting, de ser, end dem, de bare hører.

Derfor er det også vigtigt at få sat visuel kunst på dagsordenen, når det gælder kristent arbejde. På den måde formidles verdens bedste budskab - budskabet om, at Jesus er Guds Søn og menneskets frelser - til flere sanser, og der er større chance for, at alle får noget, de kan forstå og forholde sig til.

Hvad kan visuel kunst, som ord ikke kan?

Visuel kunst kan bruges til stille forkyndelse på væggene i hverdagen, i missionshusene og som baggrund for en samtale om livets vigtige spørgsmål. Kunst tvinger mennesker til at tænke sig om en ekstra gang, det synliggør ellers usynlige sammenhænge i tilværelsen og kan fremprovokere tanker, man ellers ikke ville ha' fået. 

Hvordan kan kristne bruge den visuelle kunst?

  • Til at hænge på væggene eller stille frem i stuen - på den måde signalerer du, hvad du tror på og giver måske anledning til spørgsmål og samtale.
  • Til at hænge over dit skrivebord på arbejdspladsen - det kan måske være indledningen til en spændende samtale.
  • Som gave.
  • Invitér dine venner til en kristen udstilling.
  • Invitér dine kreative venner til en kristen workshop - at lave kunst sammen med andre kan give muligheder for gode samtaler, som bliver lettere, fordi man ikke behøver at kigge på hinanden, og fordi kunst tvinger én til at tænke anderledes. Det kan være med til at gøre tærsklen til et kristent fællesskab lavere, fordi alle er på lige fod i et mere eller mindre ukendt land.
  • Til at hænge i missionshuset - så er der noget at kigge på, hvis talerens ord ikke lige fænger den aften. Til det er skiftende udstillinger bedre end faste kunstværker.
  • Til at synliggøre missionshusets formål for forbipasserende - måske giver et kunstværk mere opmærksomhed end en mødekalender.