Kunstforgud.dk

Eksempler på konfirmand-ikoner

Når man bliver konfirmeret, får man et konfirmationsord - et vers fra Bibelen. For nogle kommer det til at betyde meget, mens andre knapt forstår deres. De fleste steder i landet må konfirmanderne selv vælge deres ord og ved også at illustrere det visuelt, er der chance for, at de forstår og husker det meget bedre. 

Eksemplerne her er lavet af både piger og drenge fra hele landet - fra Nordsjælland til Als til Esbjerg til Nordjylland, incl. Samsø og Bornholm.

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig... og jeg sætter mit liv til for fårene. (Joh. 10,14-15)
Jeg søgte Herren, og han svarede mig. Han befriede mig for al min frygt. (Sl. 34,5)
Glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlene. (Luk. 10,20)
Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler. (Sl. 46,2)
Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen. (Rom. 12,12)
Frygt ikke, tro kun. (Mark. 5,36)
Kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. (1. Pet. 5,7)
Jeg gemmer dit ord i mit hjerte. (Sl. 119,11)
Herren er min klippe, min borg, min befrier, min Gud, mit bjerg, hvor jeg søger tilflugt, mit skjold, min frelses horn og min fæstning. (Sl. 18,3)
Sælges ikke to spurve for en skilling? Og ikke én af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den. (Matt. 10,29)